PIAP

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP od 50 lat oferuje rynkowi polskiemu i partnerom zagranicznym rozwiązania, wykorzystujące najnowsze technologie z dziedziny robotyki, automatyki i technik pomiarowych. W 1975 roku rozpoczął produkcję licencyjnych robotów przemysłowych ASEA (obecnie ABB), jednej z najlepszych konstrukcji na świecie. Równolegle w PIAP powstawały własne rozwiązania np. robot PR 02 z napędem pneumatycznym. W przemyśle krajowym dzięki opracowaniom Instytutu zostało wdrożonych łącznie kilkaset zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych.

PIAP - Noc RobotówUznanie przynoszą Instytutowi obok głównej specjalności – robotyki przemysłowej – opracowania z zakresu automatyki i robotyki w systemach bezpieczeństwa, a w szczególności specjalistyczne konstrukcje robotów mobilnych do celów policyjnych i wojskowych. Od 2000 roku PIAP jest stałym dostawcą takich robotów oraz innych urządzeń zrobotyzowanych dla służb specjalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku (Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, BOR).

Roboty mobilne w ostatnim czasie uzyskały wiele nagród w prestiżowych konkursach i na międzynarodowych wystawach, w tym m.in.: Godło Promocyjne „Teraz Polska”, Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, Nagroda DEFENDER – Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, Nagroda Ministerstwa Do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji.

Konstrukcje robotów opracowywanych w PIAP obejmują także coraz szerszą gamę zastosowań cywilnych. Należą do nich roboty rehabilitacyjne, roboty do remontów kotłów w elektrowniach oraz roboty pomiarowe do zastosowań w kopalniach.

Efekty prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie znajdują swoich odbiorców zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych partnerów komercyjnych i instytucji publicznych. Od kilku lat dynamicznie zwiększa się udział Instytutu w międzynarodowych projektach naukowych i badawczych, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji na www.piap.pl. Zapraszamy również na nasze serwisy internetowe: www.antyterroryzm.com, www.projektproteus.pl, www.par.plwww.automatykaonline.plwww.jamris.org oraz na kanał YouTube.