W dniu 22 maja 2015 r. odbyła się, zorganizowana przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, kolejna edycja Nocy Robotów. Podobnie, jak w poprzednich edycjach, ważnymi wystawcami byli studenci – członkowie kół naukowych, prezentujący swoje oryginalne konstrukcje. Po raz pierwszy podczas przygotowań do III Nocy Robotów PIAP został ogłoszony konkurs Innowacyjna Robotyka. To hasło zostało uszczegółowione zgodnie z wiodącym przesłaniem wydarzenia i brzmiało Misja: Bezpieczeństwo.

Zadaniem uczestników konkursu było zdefiniowanie niebezpieczeństwa, a następnie określenie sposobu rozwiązania problemu za pomocą zaprojektowanej i wykonanej konstrukcji robotycznej. Do konkursu zgłosiły się trzy zespoły.

Politechnika Łódzka – robot do pobierania próbek w przypadku skażenia chemicznego - platforma robota była wyposażona w ramię z chwytakiem do pobierania materiałów stałych oraz element ssący (pompę) z rurką do pobierania próbek cieczy.

 

Politechnika Opolska – robot do pracy w rozdzielni energetycznej, stacji transformatorów itp., robot wyposażony został w wykonane z materiałów nieprzewodzących manipulatory do badania stanu transformatorów.

 

Politechnika Wrocławska – skuter elektryczny z aplikacją gwarantującą bezpieczeństwo na drodze – ograniczającą maksymalną prędkość pojazdu zgodnie z wymaganiami na drodze (znakami ograniczającymi dozwoloną prędkość).

 

Konkursowe prace zostały ocenione przez dwie komisje. Pierwsza komisja złożona była z przedstawicieli organizatorów:

Komisja bardzo dokładnie zapoznała się z konstrukcjami, uczestnicy zostali bardzo gruntownie przepytani.

Druga komisja złożona była z przedstawicieli partnerów merytorycznych III Nocy Robotów. Zadaniem jurorów była ocena zgłoszonych prac na podstawie przesłanych opisów, filmów, prezentacji oraz materiałów zamieszczonych na YouTube. W skład tej komisji wchodzili:

 W wyniku konsultacji członków obu komisji zaproponowano następujący podział nagród:

 Dyplomy i nagrody zostaną rozesłane do zainteresowanych do połowy czerwca 2015 r.

patronat merytoryczny

ACM

ACM (Association for Computing Machinery) jest największą na świecie organizacją zrzeszającą informatyków zawodowców, akademików i badaczy z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Oddział Łódzki (ACM Łódź Chapter) we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej organizuje seminaria popularnonaukowe z zakresu interakcji człowiek-maszyna.

www.acmlodz.wordpress.com

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest stowarzyszeniem grupującym osoby legitymujące się wysokimi kompetencjami profesjonalnymi w zakresie informatyki, studentów ostatnich lat kierunków informatycznych oraz specjalistów innych dziedzin intensywnie wykorzystujących technologie informatyczne. Zrzesza informatyków pracujących w administracji publicznej, środowiskach akademickich i biznesowych w Polsce oraz grupę osób pracujących za granicą. PTI należy do Europejskiej Rady Stowarzyszeń Informatycznych CEPIS (Council of European Professional Informatics Societes).

www.pti.org.pl

 

IEEE

IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) jest organizacją międzynarodową typu non-profit zrzeszającą inżynierów elektryków oraz elektroników, która powstała w 1963 r. Jednym z jej podstawowych zadań jest ustalanie standardów konstrukcji, pomiarów itp. dla urządzeń e3lektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych.

W skali światowej IEEE liczy ponad 400 tysięcy członków. Jest największą organizacją zawodową o charakterze globalnym. Jest podzielona na Regiony i Sekcje Krajowe, co stanowi podział regionalny. Natomiast tematycznie IEEE dzieli się na Towarzystwa - Societies i Oddziały - Branches). IEEE publikuje około 30 % światowej literatury w postaci 100 czasopism technicznych oraz wielu książek, które są bardzo wysoko notowane. IEEE oferuje liczne programy ustawicznego kształcenia dla inżynierów, nauczycieli a także dla młodzieży. Członkostwo w organizacji oferowane jest inżynierom, studentom i wszystkim profesjonalnie zajmującym się ogólnie pojętą inżynierią.

Polska Sekcja IEEE została założona przez prof. A. Smolińskiego w 1972 r. i na początku swojego istnienia liczyła 20 członków. W chwili obecnej zrzesza ponad 1000 członków działających w 20 oddziałach. Jednym z Towarzystw jest Robotics and Automation Society, które ma swój oddział w Polsce. Oddział ten liczy obecnie 42 członków, w tym 9 studentów. Oddział Robotics and Automation Society IEEE Polish Section RA-024 organizuje w Polsce spotkania naukowe, podczas których wybitni naukowcy z Polski i zagranicy prezentują wyniki prowadzonych aktualnie badań. Wspiera też wydarzenia naukowe typu konferencje, warsztaty oraz wydarzenia popularno naukowe organizowane w Polsce.

www.ieee.pl