Park Robotów Edukacyjnych  

Przewidziane atrakcje to: