Park Małych Wynalazców

Atrakcja dostępna w godzinach 16-22.

Park przeznaczony dla najmłodszych zwiedzających. Atrakcją Parku są zajęcia manualne połączone z treningiem wyobraźni. Zadania podzielono ze względu na wiek podopiecznych: