kontakt

Kierownik projektu

Bożena Kalinowska
tel. 22 874 00 15
e-mail: bkalinowska@piap.pl

Koordynator ds. PR i Fundraisingu

Paulina Wojda
tel. 22 874 01 36
e-mail: pwojda@piap.pl

Organizatorzy

piap

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
www.piap.pl

KRS 0000024396 w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON - 000035257 NIP - 525 000 88 15 NIP EU - PL5250008815
EKD 731070 NKP 103-1-3697/W

 

 

PIAP-ScienTech Sp. z o. o.
02-486 Warszawa
Al. Jerozolimskie 202

piap-scientech@piap.pl

NIP 522-299-69-59 REGON 146128103

Nr konta: Meritum Bank ICB S.A. 45 1300 1036 2006 9570 3938 0001

mapa dojazdu