Park Robotów na Rzecz Bezpieczeństwa

Park Robotów na Rzecz Bezpieczeństwa składa się z dwóch części:

Atrakcje części statycznej:


Atrakcje części dynamicznej: